Hovawart - Teresie Bohemia

Přeskočit na navigaci

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch

Chov

Naše cíle

Jsme malá rodinná chovatelská stanice, pro kterou je odchov především koníčkem, radostí a potěšením.

Našim cílem jsou především zdravá, temperamentní, povahově vyrovnaná, sebevědomá, nebojácná štěňátka s chutí do práce a v neposlední řadě i s pěkným exteriérem.

Štěňátka vyrůstají v úzkém kontaktu s rodinou s dítětem v rodinném domku a na zahradě. První týdny života štěňátek jsou velmi podstatné pro rozvoj štěňátek v nekomplivané a příjemné rodinné společníky. Z tohoto důvodu klademe důraz na správnou socializaci. Styk s různými akustickými a optickými vnějšími vlivy, zvířaty a dětmi jsou pro nás samozřejmostí. Štěňátka mají k dispozici hřiště určené právě pro štěňátka. Zároveň budou pobývat částečně i v rodinném domku, aby byla zvyklá na běžné domácí aktivity a zvuky (vysavač, televize, rádio, dlažba atd.). Tím bychom rádi poskytli budoucím majitelům štěňátek bezproblémového kamaráda a společníka na celá dlouhá léta.

Pro naplnění našich cílů klademe důraz jak na správnou výchovu a socializaci našich fen, tak na vhodný výběr plemeníka, kterému věnujeme patřičnou pozornost.

Naší snahou není výběr plemeníka pouze na základě dostupných informací o dosažených zkouškách, titulech, které nemusí mít ani správnou vypovídací hodnotu o kvalitách plemeníka, ale na základě osobního kontaktu a zkušeností s daným psem, a to nejen po stránce pracovní ( temperament, nebojácnost, sebevědomí, atp.), ale i z hlediska chování psa v běžných situacích (chování k lidem, k dětem, rušivé prostřední, atp.).

Vhodného plemeníka hodnotíme i po stránce zdravotní, především z hlediska dysplazie kyčelního kloubu, jako jediného zdravotního hlediska bedlivě sledovaného HW klubem ČR. Při výběru vycházíme ze zdravotní stránky předků psa (min. do 3. generace DKK 0/0), jeho sourozenců a v případě zrentgenovaných potomků krycího psa i z DKK jeho potomků.

Neméně důležitý je pro nás i exteriér plemeníka, jako hledisko zachování standardního vzhledu hovawarta.

Požadavky na vzhledové vlastnosti psa:

 • na výstavách minimálně obdržená známka „výborná“
 • minimální počet odchylek od standardu
 • odchylka od standardu u psa nesmí být zároveň odchylkou od standardu u feny z důvodu snahy o zamezení přenesení této odchylky na potomstvo

V případě existujících potomků daného plemeníka sledujeme tyto tři výše zmíněné parametry i u jednotlivých potomků, na základě čehož lze předpokládat jaké povahové, zdravotní a exteriérové předpoklady bude mít budoucí potomstvo.

Novým majitelům

Během prvních 8. týdnů věku štěňátek, která u nás prožijí:

 • Získají zkušenosti s jízdou autem a krátkým výletem v cizím prostředí
 • Budou očkována, několikrát odčervena a zkontrolována veterinárním lékařem
 • Budou krmena granulovaným krmivem a přirozenou stravou (maso, kozí mléko,... atp.)
 • Budou čipována
 • Seznámí se s různými akustickými a optickými vlivy
 • Budou vyrůstat jak v domácím prostředí, tak na zahradě
 • Přijdou do kontaktu s cizími lidmi, dětmi a psy
 • Budou zkontrolována pověřeným poradcem HW klubu

Výbavička štěňátka

Každý nový majitel si v době odběru kromě štěňátka odveze i základní výbavičku, která se skládá:

 • Kupní smlouva
 • Granulované krmivo
 • Mezinárodní očkovací průkaz
 • Nejoblíbenější hračka štěňátka
 • Provoněná dečka od maminky a sourozenců
 • Rady do začátku týkající se především výchovy, péče a výživy
 • Průkaz původu (bude odeslán dodatečně)

Od budoucích majitelů štěňátek především očekáváme:

 • Úzký kontakt s rodinou
 • Dostatek času strávených v přírodě, věnovaný socializaci
 • Prostor vymezený pro pobyt psa
 • Hodně lásky, trpělivosti, důslednosti, radosti a energie
 • Schopnost psa si finančně dovolit (krmivo, veterinář, léky, výcvik atp.)
 • Trvalý kontakt s chovatelem
 • Účast na svodu mladých
 • Vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu (DKK)

Pro svá štěňátka hledáme především majitele, kteří jej budou mít rádi, budou se mu věnovat a budou ho brát jako právoplatného člena rodiny. Účast na výstavách a zkoušky nevyžadujeme, ale potěší.

U nás nekončí zájem o štěňátka předáním novým majitelům, nýbrž pokračuje i v další etapě jejich života. Majitelé štěňátek můžou s našimi radami a zkušenostmi počítat i do budoucna.

"Jednou hovawart, navždy hovawart"