Hovawart - Teresie Bohemia

Přeskočit na navigaci

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch

O plemeni

Smyslem této sekce je především napomoci vám při rozhodování, zda je pro vás hovawart vhodný a jaké aktivity s ním lze provozovat.

Povaha

Zdrženlivý, ale přátelský rodinný pes, který také spolehlivě ochraňuje. Je velmi vázaný na svoji rodinu, potřebuje úzký kontakt, je přítulný a věrný. Má charakterní, sebevědomou povahu, trochu svéhlavý, pozorný a nebojácný. Velmi přátelský ke všem lidem. K dětem je trpělivý a tolerantní. Venku je temperamentní a radostný, doma klidný a vyrovnaný. V zásadě je dobromyslný, má ale určitou ostrost a tvrdost. 

Výchova

Jako dogovitý typ psa je jeho ochota k poslušnosti spíše mírná. S vytrvalostí, důsledností a s jasnými pravidly hned od mládí se z něho stane spolehlivý pes. Hovawart musí být veden, jinak si dělá co chce on a to je pak u takto velkého psa vždy problém. 

Nároky na držení

  • Hovawart je aktivní pes pro aktivní lidi.
  • Potřebuje tréning, práci, dlouhé výlety nebo procházky.
  • Potřebuje člověka, kterého může respektovat.

Plusy

Hovawart patří mezi jedny z nejzdravějších ras, dožívá se poměrně vysokého věku (cca 12 – 14 let), je přátelský a výkonný
 

Sportovní kynologie

Stopy

Hovawart se řadí díky svému znamenitému nosu a schopnosti koncentrace k vysoce nadaným stopařům. Ve stopách je velmi rychle učenlivý, je zde proto velká šance dosáhnout mimořádných výsledků.

Poslušnost

I v této disciplíně lze dosáhnout s hovawartem výrazných úspěchů, jen je potřeba dobře znát jeho povahové vlastnosti. Hovawart je plemeno, které později dozrává a potřebuje v mnoha věcech více času než jiná pracovní plemena. Z tohoto důvodu není hovawart vhodný pro netrpělivce. Při práci na cvičišti je tedy vhodnější pracovat s lidmi (výcvikáři, figuranty,…), kteří povahu hovawartů znají a jsou si vědomi jejich větší citlivosti než jiná pracovní plemena.

Hovawart není plemeno, u kterého byste dosáhli poslušnosti nátlakem a utlačováním. Tímto způsobem vedený výcvik lze dosáhnout jediného, agrese a zhroucení psa. Častou reakcí je pak ztráta jeho důvěry a odmítání další spolupráce. A mnohdy je to opravdu zbytečné, neboť je hovawart velmi dobře motivovatelný hrou nebo pamlsky.

Pouze tedy vztah založený na důvěře a přátelství mezi psovodem a psem, trpělivost a správná motivace může přinést výsledky.

Obrana

Hovawart není plemeno, které by disponovalo velkou razancí a výraznějším kořistnickým pudem. Potřebuje si získat v jednotlivých úkonech důvěru. Člověk se k němu nesmí moc brzo chovat tvrdě. U hovawarta se projeví pravé obranářské chování kolem třetího roka věku, kdy se v něm právě probouzí. Nereaguje ale tak kořistnicky jako ostatní pracovní plemena. Je obtížnější ho motivovat a spíše je vhodnější s ním jednat „v rukavičkách“.

Dopuštěné chyby v začátcích se později velmi špatně napravují. A když už disponuje vysokým kořistnickým pudem, zachovává si pořád ještě čistou hlavu. Rasy s vyšším kořistnickým pudem se snáze vyhecují spíše než sociálně motivovaný hovawart. Zatímco u ostatních pracovních plemen stačí, aby jen kořist viděli, u pasivně přihlížejícího hovawarta je to většinou nezajímavé a spíše tím u něj kořistnický pud odpadne. Hovawart chce být oslovován. Potřebuje mnohostranného a citlivého figuranta. Kdo vyhecuje hovawarta, ten opravdu umí vyhecovat.

 

Je vhodný pro všechny oblasti psích sportů a může být vycvičen díky jeho vysokému prahu dráždivosti, jeho odvaze, silným nervům a výborným čichovým dispozicím ve výborného záchranářského psa.